ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์สมัครสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น ครูวันดีได้ติดตามข่าวมาฝาก เนื่องจากมีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก ภาค ข เมื่อไร วันนี้(1 มิถุนายน 2562) จึงได้นำข่าวมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบดังนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเมื่อไร และสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อใด ตอบ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายใน วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562...
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 130 อัตรา วุฒิ ม.3 ปวช ปวส ปริญญาตรี รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 130 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. บุคลากร จำนวน 4 อัตรา 2. นักการเงิน จำนวน 1 อัตรา 3. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน...
มาพบกันสาระดีๆที่เรามีมาให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่และผู้ที่วางแผนในการปรับเปลี่ยนงานใหม่ บอกเลยค่ะว่าหลายๆคนรู้จักและคุ้นตาเป็นอย่างมาก บริษัทนี้นั้นก็คือ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน ปัจจุบันเรากำลังขยายธุรกิจ และเปิดรับบุคลากรที่รักความก้าวหน้า และพร้อมจะเติบโตไปกับเรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบิ๊กซี ตามคุณสมบัติและหน้าที่ความ รั บ ผิ ด ชอบ ดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง รายละเอียดของงาน -รูปแบบงาน : งานประจำ -สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตลาดกระบัง),ปทุมธานี(ธัญบุรี),ปทุมธานี(ลำลูกลา),ปทุมธานี(คลองหลวง),ฉะเชิงเทรา(เมือง) -เงินเดือน(บาท) : 9,000-14,000 บาท -วันหยุด : ไม่ระบุ -เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ทำงานเป็นกะ 24 ชม. มีค่ากะให้ 30-45-90 บาท ตามลำดับ หน้าที่ความรับผิดชอบ -พนักงานคลังสินค้า -พนักงานขับรถยก Reach Truck -พนักงานควบคุมสต๊อคสินค้า -ช่างเทคนิค -พนักงานประจำสำนักงาน -RF Scannner คุณสมบัติของผู้สมัคร -เพศ...
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา - เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท 2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เถสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ...
มาเจอกันอีกแล้วเช่นเคยพร้อมสาระดีๆที่สำหรับผู้ที่มองหางานใหม่หรือผู้ที่วางแผนในการปรับเปลี่ยนแผนงาน บอกเลยค่ะว่าไม่ทำให้ผิดหวังอีกเช่นเคย สำหรับบริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์อินดัสทรีส์ จำกัด ซึ่งหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้าง สถานที่รับเข้าปฏิบัติงาน บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์อินดัสทรีส์ จำกัด -ผลิตคอมเพรสเซอร์ แอร์ -นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร -เพศชายส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป -เพศหญิงส่วนสูง 160 ขึ้นไป -อายุ 21-29 ปี -วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6/ปวช. -เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้น -เพศชาย ไ ม่ มี ร อ ย สั ก น อ ก ร่มผ้า -ไม่ ร ะ เ บิ ด หู -ผ่านการเกณฑ์ทหาร/รด เวลาทำงาน -กะเช้า...
เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ วุฒิ ม.6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ นสต. สังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 พ.ศ.2562 จำนวน 2,700 อัตราเลยทีเดียว ถ้าหากคุณฝันอยากจะสอบข้าราชการตำรวจงานนี้บอกเลยว่าอย่าพลาด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)จำนวน 2,700 อัตรา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ (ปฏิบัติการข้องกันปราบปราม) สังกัดหน่วยงาน : บก.ตชด. ภาค 4 จำนวนรับสมัคร : 1,000...
ตำแหน่งและอัตราว่างรวมทั้งสิ้น จำนวน 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา แบ่งเป็น 1. ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง 5,582 อัตรา 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 1,213 อัตรา 3. ตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 20 ตำแหน่ง 1,784 อัตรา บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาค/เขต (1) กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. จังหวัดลพบุรี...
กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2562 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ - ผู้สมัครสอบต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 22 ปี บริบูรณ์ - สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นเมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ไม่ต่ำกว่า 2.50 การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 15...
เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2562 จำนวน 750 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562 ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง รองสารวัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่สอบสวนในหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 750 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้ 1. สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 250 อัตรา 2. สายสอบที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน...
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นายช่างเทคนิค 2 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา และสาขาวิชาช่างยนต์ เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวส.ทุกสาขาวิชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยมีวิชาเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 6 หน่วยกิต วิศวกร 1 อัตรา ป.ตรี...